2018 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр Аудитын комданийн захирлуудын зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулсан бөгөөд уулзалтаар “AUDIT CUP-2018” XVII тэмцээний талаар хэлэлцэн зохион байгуулагчдын зүгээс захирлуудад тэмцээний албан бичиг болон урилгыг гардуулан өглөө.