Тэмцээний төрөл-2019

Сагсан бөмбөг

Сагсан бөмбөг

Сагсан бөмбөгийн тэмцээн эрэгтэй, эмэгт төрлөөр явагдана

Гар бөмбөг

Гар бөмбөг

Холимог төрлөөр явагдана

Ширээний теннис

Ширээний теннис

Ширээний теннис эрэгтэй, эмэгтэй 2 төрлөөр явагдана.

Шатар

Шатар

Шатар эрэгтэй, эмэгтэй 2 төрлөөр явагдана.

Дартс

Дартс

Дартс  багийн төрлөөр явагдана. Эрэгтэй, Эмэгтэй хамаарахгүй 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй