БАЯНГОЛ Гар бөмбөг /Ньюбаланс аудит ХХК, Аккурэйт финанс Аудит ХХК, Шинэ их тэрбум аудит ХХК/