Их Сүлд Хаан Сагсан бөмбөг /Их наяд аудит ХХК, Сүлд аудит ХХК, Хаан консалтинг аудит ХХК/